เกี่ยวกับเรา

บริษัทพูนเจริญฟู๊ด อินเตอร์เทรด จำกัด
เป้าหมายประกอบการธุรกิจ
บริษัทพูนเจริญฟู๊ด อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว เพื่อให้บริษัทได้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายดังนี้

  • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งปฏิบัติต่อทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเพื่อส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน
  • การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
  • การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้า และบริการ โดยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริการอย่างครบวงจรที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
  • การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพันธมิตรทางการค้า โดยปฏิบัติตามกฎและสัญญาอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  • การสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบ  ที่มีต่อชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • การสร้างและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ มุ่งสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจ เพื่อการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้